نیوفریلنسر ها

فرایند شتابدهی نیوفریلنسر های کایا

در فرایند شتابدهی طی 10 رو تمامی فعالیت ها کاملا واقعی بر روی سایت freelancer می باشد. طی این فرایند شرکت کنندگان برای کسب حداقل امتیاز لازم برای ورود به شبکه فریلنسینگ بین‌المللی کایا به رقابت می‌پرداند. شرکت کنندگان می بایست حداقل ۷۵ امتیاز یا یک پروژه را دریافت کنند.

Photo

مصطفی نعمت.الله.زاده

93 :امتیاز

تعداد بید: 28

تعداد چت: 5

تعداد سوپرچت: 2

مایلستون: 0