چند درصد از مبالغ هر پروژه برای فریلنسر خواهد بود؟

از هر پروژه دریافتی، 10 درصد فی سایت Freelancer و Upwork و 5 درصد پی پال و 5 درصد کارمزد گروه کایا می باشد و 80 درصد از کل مبلغ پروژه به صورت ریالی در اختیار فریلنسر قرار می گیرد.