پرداخت ممبرشیب بر عهده چه کسی میباشد؟

هزینه فعالیتی به صورت کامل بر عهده فریلنسر می باشد.(تهیه ممبرشیپ در پلتفرم های فریلنسری برای ارسال پروپوزال)