هزینه شروع همکاری چطور دریافت می شود؟

جهت فعالسازی زیر ساخت ها و خریداری بید و شروع فریلنسینگ بین المللی، 36 دلار، پس از جلسه معارفه پرداخت می شود.