گفت و گو با آراد سعدآبادی

مقالات مرتبط

گفت و گو با نوید اکبری

نوید اکبری دانشجوی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علم و صنعت است و در حال حاضر مشغول به فعالیت در.

گفت و گو با مسیح بهمنی

مسیج فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علم و صنعت می باشد و به صورت حرفه ای از سال.

نظر بدهید