گفتگو با عطیه محمدی

مقالات مرتبط

گفت و گو با مسیح بهمنی(2)

مسیح فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علم و صنعت می باشد و به صورت حرفه ای از سال.

گفت و گو با نوید اکبری

نوید اکبری دانشجوی مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علم و صنعت است و در حال حاضر مشغول به فعالیت در.

نظر بدهید