گفتگو با سامان عبیدزاده

مقالات مرتبط

گفت و گو با مسیح بهمنی(2)

مسیح فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علم و صنعت می باشد و به صورت حرفه ای از سال.

گفت و گو با مسیح بهمنی

مسیج فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علم و صنعت می باشد و به صورت حرفه ای از سال.

نظر بدهید